Zniżki na bilety dla dzieci, studentów, emerytów

Zarówno Państwowa Komunikacja Samochodowa jak i Polskie Koleje Państwowe zobligowane są do takiego sposobu kształtowania cen za świadczone usługi, aby były one zgodne z ustawą szczegółowo określającą uprawnienia pasażerów do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Dzieci w wieku do  4 lat mają możliwość skorzystania z bezpłatnych przejazdów autobusem komunikacji zwykłej i przyspieszonej oraz w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity (za wyjątkiem komunikacji międzynarodowej). Natomiast w przypadku korzystania z oddzielnego miejsca przysługuje wówczas 78% obniżka.

Dzieci po 4 roku życia, ale przed przystąpieniem do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego (4- 6 lat) mają prawo do 37% ulgi na przejazd wszystkimi autobusami PKS oraz pociągami drugiej klasy.

Wszystkie zniżki dla dzieci w wieku do 6 lat odnoszą się wyłącznie do biletów jednorazowych.

Dzieci od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego oraz młodzież ucząca się do czasu ukończenia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (6- 24 lat) podróżują z 49% zniżką. Natomiast studentom studiów dziennych do czasu ukończenia 26 roku życia przysługuje   51% ulga na przejazd komunikacją PKS i PKP.

Zniżki 49% dla dzieci i młodzieży oraz 51% dla studentów odnoszą się wyłącznie do biletów miesięcznych. W przypadku biletów jednorazowych upust ten wynosi 37% dla obu grup, z wyjątkiem pociągów  osobowych, pospiesznych i ekspresowych, gdzie studenci także mają prawo do 51 % ulg przy zakupie biletu jednorazowego.

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia oraz niepełnosprawnym studentom przed ukończeniem 26 roku życia przysługuje 78% zniżka przy zakupie biletów jednorazowych i miesięcznych na wszystkie autobusy PKS-u oraz wszystkie pociągi drugiej klasy. Podobna ulga przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z tą tylko różnicą, że dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych.

Renciści i emeryci nie mają żadnych ustawowych ulg w autobusach PKS-u. Jeżeli jednak posiadają I grupę inwalidzką to mogą skorzystać z 49 % upustu na bilety jednorazowe pociągami osobowymi i autobusami komunikacji zwykłej. (37% na pozostałe środki transportu) W przypadku podróży komunikacją kolejową mają oni  prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w roku kalendarzowym z 37% zniżką pod warunkiem, że zajmą miejsce w drugiej klasie pociągu osobowego, pospiesznego lub ekspresowego.

Wszyscy którzy korzystają z ustawowych zniżek na bilety muszą dysponować aktualną legitymacją uczniowską (studencką) lub posiadać stosowne zaświadczenie uprawniające do ulgi. Także w przypadku 100% upustu należy zgłosić się do kasy po bezpłatny bilet.

Aby przyciągnąć do siebie jak największą liczbę pasażerów, niektórzy przewoźnicy stosują ponadto także ulgi handlowe, np. proponując weekendowe zniżki 20% dla studentów bez limitu wieku, 90% rabaty na przejazd dzieci do lat 4, czy 20% upusty dla klientów powyżej 60 roku życia.